top of page

  Shinshukan Kodanshakai da Venezuela

Ernesto Agreda Duno

Kyoshi 7º Dan

Cabimas/Zulia/Venezuela

ernesto agreda.png
bottom of page