Amazonas Shinshukan

  • Amazonas Shinshukan
Sensei Mitsuhide

foto de Felipe tamashiro