Amazonas Shinshukan

  • Amazonas Shinshukan
Dia Mundial do Karate 2012